ภูเก็ต พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMT-GT ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 28

เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมพระแทว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 

อ่านต่อ

ครูนักเรียนโรงเรียนมุสลิมวิทยารับเสด็จมกุฎราชกุมารแห่งรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซียเนื่องในวโรกาส เสด็จทรงเปิดโครงการในพระราชดำริเพื่อเผยแพร่ภาษามาลายู

เมื่อวันที่6 ส.ค.65 นี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงเรียนมุสลิมวิทยา คณะครูนักเรียนและผู้บริหารร่วมรับเสด็จ ตวนกู ชัยยิด ไฟชุดดิน ปุตรา จามา ลุลไลล์ มกุฎราชกุมารแห่งรัฐเปอร์ลิส 

อ่านต่อ

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นำหัวหน้าส่วนราชการ- เหล่ากาชาดจังหวัดระนอง แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดระนอง บันทึกเทปถวายพระพร

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ ห้องแสดงใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง 

อ่านต่อ

ตักบาตรพระสงฆ์ 79 รูปเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่28 ก.ค.65 นี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 

อ่านต่อ

เคาะขายอัญมณี นาฬิกาหรู เครื่องประดับที่ ป.ป.ง.มูลค่าทรัพย์สินที่ขายได้กว่า 2.6 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตามที่ สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 20/2565 ระหว่างวันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงาน ปปง. 

อ่านต่อ