สภาสมาคมสตรีแห่งชาติจัดโครงการ 910 ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ 

เมื่อวันที่18 ม.ค. 66 นี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมสมเด็จย่า 120 ปี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมดนตรีแห่งชาติ 

อ่านต่อ

เตรียมจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี “มโหฬาร เฟสติวัล”ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

เมื่อวันที่13 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (PKRU) ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เป็นประธานจัดแถลงข่าวการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 

อ่านต่อ

อาชีวศึกษาประกวดสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ผลงานวิจัยนวัตกรรมส่งเสริมการนำองค์ความรู้สู่ชุมชนสังคมที่สารพัดช่างภูเก็ต

เมื่อวันที่21 ธ.ค. 65นี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา 

อ่านต่อ

มอ.มอบเกียรติบัตรผู้ผ่านหลักสูตรกฏหมายปกครอง-วิธีพิจารณาคดีปกครอง

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565 นี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ตเปิดเผยว่า 

อ่านต่อ

ใช้โรงเรียนสตรีภูเก็ตถกบทบาทกรรมการศึกษา “ชินวรณ์ บุณยเกียรติ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ”เปิด

เมื่อวัน 16 ธ.ค. 65 นี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงเรียนสตรีภูเก็ต นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการสัญจร 

อ่านต่อ