เกาะสมุย จับ 5 ร้านขายดอกกัญชาผิดกฎหมายให้ นทท.ต่างชาติ ย่านหาดเฉวง หาดละไม 

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2566 นี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากนายชยพล อินทรสุภา นายอำเภอเกาะสมุย  

อ่านต่อ

ใช้เรือตรวจประมงทะเล 620 ออกตรวจเรือประมงพบแรงงานเมียนมาเกือบร้อยเปอร์เซ็น 

เมื่อวันที่26 มกราคม 2566นี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธนพงศ์ อรชร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นางจันทรา พิมพ์ทอง นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ 

อ่านต่อ

จัดพิธีมอบหนังสือสวดมนต์บทเจริญพระพุทธมนต์พระราชทาน 

จังหวัดภูเก็ตจัดพิธีมอบหนังสือสวดมนต์บทเจริญพระพุทธมนต์พระราชทาน เพื่อมอบแก่พุทธศาสนิกชนในการสวดสาธยายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

อ่านต่อ

กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันประชุมที่ตรังเห็นชอบพัฒนาท่าเรือ-ถนน-อนุรักษ์ฟื้นฟูพะยูน 

เมื่อวันที่20 มกราคม 2566นี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐ และเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ 

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมส่งเสริมแนวทางการสกัดน้ำมันปาล์เพิ่มมูลค่าจากผลปาล์ม 

เมื่อวันที่18 ม.ค. 66  นี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมขีดความสามารถของอุตสาหกรรมสกัดปาล์มน้ำมัน โดยอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ภายใต้ การนำของ  นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.) ในการดำเนิน โครงการกำหนดมาตรฐานการผลิตและยกระดับการผลิตในโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มจังหวัดชุมพร เพื่อยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการอบรมส่งเสริมองค์ความรู้  โดยมีโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดชุมพรเข้าร่วมกิจกรรม  

อ่านต่อ