ทัศนะมุมมองแนวคิดของราษฎรอาวุโสที่นำเสนอนายกรัฐมนตรี 

วันที่มีโอกาสที่เหมาะสมราษฎรอาวุโส  มักออกมาทำหน้าที่เพื่อประชาชนอยู่เป็นประจำ  วันนี้มาดูข้อคิดข้อเสนอของพลเรือโทอมรโชติ  สุจิรัตน์ ราษฎร อาวุโส ที่พูดถึงสภาวะการแก้ปัญหาการท่องเที่ยว 

อ่านต่อ

จว.ภูเก็ต ควรวางแผนเตรียมการต้อนรับ นทท. เพื่ออำนวยความสะดวก

ตั้งแต่เครื่องลงที่สนามบิน เรื่อง Slot การบิน (/)การซ่อมบำรุง R/W (/) ตม. (/)รถรับจ้างสาธารณะ (/)การจราจร คมนาคมจากสนามบินไปยังรร. ที่พัก ประสานรัฐบาล ฟื้นฟู ผปก. รร.  อ่านต่อ

บทความวิชาการ อุทาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง ถูกรัฐบอกเลิกสัญญาเช่าที่ดิน…ฟ้องคดีที่ศาลใด ?

ถาม หากผู้ฟ้องคดีทําสัญญาเช่าที่ดินของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยที่ได้มาจากการเวนคืน เพื่อลงทุนค้าขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ต่อมาเจ้าของที่ดินเดิมทราบเรื่อง จึงยื่นฟ้องการทางพิเศษฯ 

อ่านต่อ

บทความวิชาการ อุทาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง เสียหายเพราะออกหมายจับผิดตัว : ฟ้องศาลไหน?

ถาม หากถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวตามหมายศาล เนื่องจากมีใบหน้าคล้ายคลึงกับคนร้าย กรณีดังกล่าวสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครอง เพื่อขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติชดใช้ค่าเสียหายได้หรือไม่ 

อ่านต่อ

บทความวิชาการ อุทาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง ไม่ใช่คนพื้นที่ … ฟ้องคดีพิทักษ์ผลประโยชน์ชาติได้ไหม ?

ถาม กรณีหน่วยงานของรัฐอนุญาตให้บริษัทเอกชนเข้าทำเหมืองแร่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ท่านคิดว่า หากผู้ฟ้องคดีไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง สามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลแทนคนในพื้นที่ได้หรือไม่ 

อ่านต่อ