ตรังซ่อมแซมผิวถนนที่ชำรุดเสียหายจากน้ำกัดเซาะช่วงฝนตก

วันที่ 23 ธันวาคม 2564นี้ รายงานข่าวแจ้งว่า นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายก อบจ.ตรัง ได้มอบหมายให้นายจารึก ทองหนัน รองนายก อบจ.ตรัง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามการซ่อมแซมผิวถนนที่ชำรุดเสียหายบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจร บริเวณถนนและคอสะพานในพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านห้วยดำ ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ซึ่งได้ชำรุดจากถูกน้ำกัดเซาะช่วงฝนตกหนัก เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

โดยเจ้าหน้าที่กองช่าง อบจ.ตรัง ได้เข้าซ่อมแซมจนแล้วเสร็จ ประชาชนในพื้นที่ต่างกล่าวขอบคุณที่ อบจ.ตรัง ที่เข้าดำเนินการเพื่อสร้างความปลอดภัย และความสะดวกในการสัญจรของพี่น้องประชาชนในพื้นที่

ข้อมูลการดำเนินงานซ่อมบำรุงรักษาถนน โดยใช้เครื่องจักรกลขนาดเล็กของ อบจ.ตรัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค. 2563 – ก.ย. 2564) ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 45 สายทาง และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเนินการแล้วกว่า 12 สายทาง