เอกชนหนุนแนวคิดเจ้าเมืองภูเก็ตส่งเสริมสถาบันการศึกษาเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์

เมื่อ เวลา 10.30 น.วันที่ 13 มีนาคม 2565 นี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วิทยาลัยเทคนิคถลาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นางสาวัน ตัน กรรมการผู้จัดการบริษัทไทยอินโดปาล์มออยล์ แฟคทอรี่ พร้อมนายณรงค์ วุ้นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายอนุภาพ รอดขวัญยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอถลาง นางวันดี วุ้นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่วิทยาลัยเทคนิคถลาง โดยมีนางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย นางสาวปฐมาพร อาสน์วิเชียร รองผู้อำนวยการวิทยาลัย นางสาวผาณิต บุญญา นางสาวนงลักษณ์ ชมขวัญ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ให้การตอนรับ โดยเฉพาะ แผนกการโรงแรม และแผนกอาหาร ได้ร่วมกันแสดงฝีมือทำขนมพื้นบ้าน ต้อนรับคณะ และร่วมกันดูพื้นที่ที่จะสร้างฝายมีชีวิตโดยมีนางสาวัน เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งนี้ เป้าหมายเพื่อกักเก็บน้ำในช่วงหน้าฝนเพื่อให้น้ำยังคงอยู่ในพื้นที่วิทยาลัย ไม่ไหลลงทะเล และไว้ใช้รดน้ำต้นไม้ ผักสวนครัวตามโครงการของวิทยาลัยที่ประสงค์ให้ ครูบุคลากร ปลูกผัก ไว้กินเองในวิทยาลัย และเพื่อที่จะได้สอนนักเรียน นักศึกษาให้สามารถที่จะยังชีพได้เป็นการช่วยเหลือพ่อแม่ ผู้ปกครองในสภาวะที่ค่าครองชีพสูงและเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร

นางสาวกชกร กล่าวว่า วิทยาลัยรู้สึกประทับใจกับการเดินทางมาของคณะทั้งหมด เพื่อช่วยวิทยาลัยในการบริหารจัดการพื้นที่ตามแนวทางศาสตร์พระราชาที่วิทยาลัยมีโครงการต่อเนื่องมา และ วิทยาลัยเทคนิคถลาง ได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช งานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน สนองพระราชดำริ น้ำจึงเป็นปัจจัยสำคัญของพืชต่างๆ ในช่วงฤดูฝนของแต่ละปี ฝนจะตกลงมายังพื้นที่วิทยาลัยจำนวนมาก และ ไหลลงขุมน้ำของวิทยาลัยผ่านไปยังขุมน้ำเขียว และ เมื่อขุมน้ำเขียวเต็มก็จะไหลลงทะเล ซึ่งรู้สึกเสียดายกับสิ่งที่เกิดขึ้น วิทยาลัยจึงมีความมุ่งมั่นที่จะกักเก็บน้ำไว้ใช้ให้มากที่สุดที่จะทำได้ เมื่อจังหวัดภูเก็ตโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มีโครงการสร้างฝายเฉลิมพระเกียรติจึงเข้าร่วมโครงการ และเมื่อคุณสาวัน ตัน ซึ่งเป็นภาคเอกชน สนับสนุนค่าใช้จ่ายจึงเป็นเรื่องที่ความฝันของบรรดา ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาเป็นจริง ในอนาคตเชื่อว่าหลังจากโครงการนี้สำเร็จวิทยาลัยเทคนิคถลาง จะเป็นสถานที่แห่งหนึ่งของชุมชน ที่จะสามารถเข้ามาศึกษาดูงานด้านอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชและแนวทางการจัดการพื้นที่การเกษตรตามโครงการพระราชดำริ