“เรวัต”นำทัพ อบจ.ภูเก็ตสัญจร ที่ กะทู้ เทคนิคถลางร่วมขบวนช่วยชาวบ้านและแบ่งปันต้นกล้าพืชผักสวนครัว

เมื่อวันที่19มีนาคม 2565นี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงเรียนกะทู้วิทยา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต นาย เรวัติ อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อบจ.สัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และประชาชน เข้าร่วม

นายวัชรินทร์ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ อบจ.สัญจร เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1 ของปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต และเทศบาลเมืองกะทู้ ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน และการให้บริการของ อบจ.ภูเก็ต การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร บริการด้านสุขภาพ กิจกรรมการแสดงบนเวที บริการสินค้าราคาถูก และการบริการของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ในการออกหน่วยเคลื่อนที่มาให้บริการแก่ประชาชน

นายเรวัติ กล่าวว่าทางอบจ.ภูเก็ตได้จัดโครงการอบจ.สัญจรครั้งที่1ประจำปี2565เพื่อเป็นการพบปะประชาชนตลอดจนถึงการรับฟังปัญหาต่างๆและมีการช่วยเหลือประชาชนโดยการนำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายในราคาถูกเพื่อเป็นการลดค่าครองชีพ นอกจากนี้ทางอบจ.ยังให้ความสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตในการสร้างรายได้ให้ประชาชน โดยมีโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจัดมหกรรมอาหารเป็นต้นและทางอบจ.เตรียมสร้างแลนด์มาร์กแห่งใหม่เพื่อเป็นการสร้างจุดขายในเรื่องของการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตโดยเน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวในประเทศเป็นหลักซึ่งจะทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซึ่งจะทำให้จังหวัดภูเก็ตมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า วิทยาลัยเทคนิคถลาง ได้ร่วมโครงการ อบจ.สัญจร หน่วย Fix it Center ของวิทยาลัย ได้ให้บริการฟรี ในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจเช็คสภาพ เครื่องยนต์ขนาดเล็ก ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน และกิจกรรมแบ่งปันต้นกล้าพืชผักสวนครัวเพื่อให้ พี่น้องชาวภูเก็ตได้ปลูกผักกินเอง