“หรอยหนัด หยัดได้” สุขสันต์สนามชัย บรรยากาศคึกคัก

เมื่อช่วงค่ำวันที่ 18 มีนาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สนามชัย อำเภอเมืองภูเก็ตนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี เปิดมหกรรมอาหาร “หรอยหนัด หยัดได้” สุขสันต์สนามชัย โดยมีนายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และประชาชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “สืบเนื่องจาก อบจ.ภูเก็ต ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในการแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อีกทั้งยังเป็นการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์การพัฒนาคุณภาพชีวิตในท้องถิ่น เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและนักท่องเที่ยว พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว โดยการนำอัตลักษณ์ด้านอาหารประจำท้องถิ่น และวัฒนธรรมการแต่งกายของคนภูเก็ตมาเป็นสื่อในการนำเสนอสู่นักท่องเที่ยวซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับนักท่องเที่ยว และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอันจะนำมาซึ่งจำนวนนักท่องเที่ยว การสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น จังหวัดภูเก็ตและองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จึงได้กำหนดจัดงานมหกรรมอาหาร “หรอยหนัด หยัดได้” (อาหาร&ของดีภูเก็ต) จำนวน 3 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน ดังนี้ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 – 19 ธันวาคม 2564 ณ ลานบางลา ชายหาดป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้จัดผ่านไปแล้ว ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2565 ณ สนามชัย และครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2565 ณ ลานลากูน่าโกรฟ ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

สำหรับการจัดงานฯ ครั้งที่ 2 จัดขึ้นภายใต้ชื่องาน “หรอยหนัด หยัดได้” สุขสันต์สนามชัย เพื่อมอบประสบการณ์ความสุขพร้อมกับการต้อนรับนักท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตหลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 ที่เกิดขึ้นเป็นระลอกอย่างต่อเนื่อง ทาง อบจ.ภูเก็ต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมที่จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในจังหวัดภูเก็ตให้ดีขึ้น ซึ่งภายในงานมีร้านจำหน่ายอาหาร อาหารพื้นเมือง อาหารทะเลสดและแปรรูป จำนวนกว่า 120 ร้าน

ทั้งนี้ อบจ.ภูเก็ต ได้รณรงค์ในเรื่องของการงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และงดการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร รวมถึงให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยและการรักษาความสะอาดตามมาตรฐาน “CLEAN FOOD GOOD TASTE” อีกด้วย ซึ่งบรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความคึกคัก