สืบเนื่องจากราษฎรถวายฎีกาองคมนตรีลงตามงานที่ระนอง

เมื่อวันที่ 23 มี.ค 65 นี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดระนอง โดยมีนายสมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นางสาวเบญจวรรณ มีเผือก หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

จากนั้น พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ ได้เดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ติดตามผลการดำเนินการโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยธารสะอาดพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและภาพรวมโครงการฯ จากผู้แทนสำนักงาน กปร. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยธารสะอาดพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายงานข่าวแจ้งว่า จุดเริ่มต้นของโครงการนี้ เนื่องจาก นางโสภนา ภักดีไพบูลยสกุล ราษฎร หมู่ที่ 21 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ได้ถวายฎีกาขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ ถึงท่านราชเลขาสำนักพระราชวัง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

รายงานข่าวระบุอีกว่าพลเอก กัมปนาท ยังได้เดินทางไปติดตามงาน โครงการอาคารอัดน้ำบ้านเนินทองพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมเกษตรครบวงจรตามหลักเศรษฐกิจของพอเพียง และกิจกรรมการจัดทำฝ่ายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว

สืบเนื่องจากราษฎรถวายฎีกาองคมนตรีลงตามงานที่ระนอง