ใกล้ถึงฝัน! ฝายเฉลิมพระเกียรติเก็บน้ำในวิทยาลัยเทคนิคถลางโครงสร้างใกล้เสร็จ

จากกรณีที่จังหวัดภูเก็ตโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมีโครงการสร้างฝายกั้นน้ำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าบางขนุน อ.ถลาง จ.ภูเก็ต และวิทยาลัยเทคนิคถลาง ได้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งพื้นที่วิทยาลัยเทคนิคถลาง เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาล 9 ทรงครองราชย์ครบ 50 พรรษา และได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ใช้พื้นที่ จำนวน 142 ไร่ 1 งาน 17 ตารางวา เพื่อจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 2 หรือ เทคนิคถลาง ใน ปัจจุบัน ซึ่งการก่อสร้างฝายนี้ ในเวลาต่อมามีเอกชนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างนั้น

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 นี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การก่อสร้างฝายกั้นน้ำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีความคืบหน้าเป็นลำดับและใกล้ที่จะเสร็จตามความประสงค์การมีส่วนร่วมหลายฝ่ายหลายภาคส่วน โดยที่ผ่านมา นางสาวัน ตัน กรรมการผู้จัดการบริษัทไทยอินโดปาล์มออยล์ แฟคทอรี่ จำกัด เป็นผู้บริจากค่าใช้จ่าย นายณรงค์ วุ่นซิ้น ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้สั่งการให้กำลัง อส.ทั้งจังหวัดภูเก็ต อส.เมือง ภูเก็ต อส.ถลาง ร่วมกัน เป็นแกนหลักในการดำเนินการก่อสร้าง โดยมีนายอนุภาพ รอดขวัญยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกองโท อัคราสุวัตถิกุล(ผบ.ร้อย)ป้องกัน จ.ภูเก็ต และนายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอถลาง แวะเวียนมากำกับดูและและบัญชาการ โดยมีประชาชนชาวพื้นที่หมู่ที่ 5 ต.เทพกษัตรี อ.ถลาง โดยการนำของนางสาวเดือนเมษา เครือพานิช ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ร่วมช่วยทำงานตั้งแต่ระดมตัดไม้ไผ่ในพื้นที่วิทยาลัยเทคนิคถลาง ซึ่งเป็นวัสดุสำคัญในการก่อสร้าง กำลังพลจากกองทัพเรือภาคที่ 3 โดยนางไอศยา สินบุษกร ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต แนะนำให้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง ประสานไปยัง พลเรือโทสิทธิพร มาศเกษม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ซึ่งได้สั่งการให้ กำลัง 30 นาย จากกองรักษาการทัพเรือภาคที่ 3 จากหมวดบินเฉพาะกิจทัพเรือภาคที่ 3 และ กำลังรักษาการของหน่วยที่รักษาการอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติสวนป่าบางขนุน นอกจากนั้นยังมีนักเรียนนักศึกษา บุคลากรในวิทยาลัย ร่วมทั้งคณะผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ร่วมช่วยกันก่อสร้าง

นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง กล่าวว่า การก่อสร้าง มีความคืบหน้าทุกวัน โดยโครงสร้างมีไม้ไผ่เป็นหลักใกล้จะเสร็จแล้ว คงเหลือการระดมตักทรายใสกระสอบและจัดเรียงในห้องชั้นของฝาย ซึ่งคงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง “วันนี้คณะครูฝาย ได้ทำนิเวศน์หน้าฝาย ซึ่งดูรูปทรงจากพื้นที่การก่อสร้างแล้ว นอกจากจะสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้สอยแล้ว คงจะมีประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้และ เป็นแหล่งที่พักผ่อน ที่ทำกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง รวมถึงเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ ต้นแบบ ของชุมชน หรือ ผู้ที่สนใจ ต่อไป ส่งผลให้เกิดพื้นที่ที่จะใช้ประโยชน์ในวิทยาลัยเพิ่มโดยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมหลายฝ่าย ซึ่งทั้งหมดนี้ ต้องยกเครติดให้กับ คณะของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต คุณสาวัน ตัน และ กองทัพเรือภาคที่ 3 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 และประชาชนที่มีจิตอาสา และหวังว่า วิทยาลัยเทคนิคถลาง จะเป็นสมบัติของประชาชนคนไทยทุกคนที่จะสามารถเข้ามาศึกษา หรือใช้พื้นที่ได้ โดยวิทยาลัย เป็นผู้สนับสนุนชุมชนและสังคม ต่อไป” นางสาวกชกร กล่าว