อาชีวะจิตอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชนถึงคิวเทคนิคถลางบริการนักท่องเที่ยวเยือนเกาะภูเก็ต

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 นี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นาย อำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการเปิดโครงการอาชีวะจิตอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชน ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคถลาง เป็นตัวแทนของอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต ตั้งเต็นท์ให้บริการประชาชนบริเวณใกล้ด่านตรวจท่าฉัตรไชย ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นประตูทางเข้าสู่จังหวัดภูเก็ต

นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย หรือเทศการสงกรานต์ในครั้งนี้ อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต ได้มอบหมายให้วิทยาลัยเทคนิคถลาง เป็นเจ้าภาพร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย ตั้งเต็นท์ช่วยเหลือประชาชนที่เดินทางช่วงสงกรานต์หรือประชาชนที่เข้ามาท่องเที่ยวยังจังหวัดภูเก็ต ช่วงหยุดยาว ในภารกิจที่บริการประชาชน ประกอบด้วยการช่วยเหลือตรวจเช็คสภาพและบำรุงรักษารถยนต์ รถจักรยานยนต์ให้มีความพร้อมในการใช้งานหรือให้มีความพร้อมในการที่จะเข้าสู่จังหวัดภูเก็ต เป้าหมาย เพื่อการลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากความไม่พร้อมของยานยนต์ที่จะมุ่งหน้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ในปีนี้ ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ให้ความสำคัญกับการเดินทางของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ได้สั่งการให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการ ทั่วประเทศ 76 ศูนย์บริการ ในห่วงเวลา 08.30 -16.30 น.ของวันที่ 11-17 เมษายน ซึ่งท่านเลขาธิการฯ ได้ให้นโยบายในการเคร่งครัดตามแนวทางปฎิบัติในการป้องกันการระบาดของ โรคโควิด 19 ควบคู่กับการให้บริการประชาชน ในส่วนของผู้ปฎิบัติ หรือนักเรียนนักศึกษาถือว่า เป็นการเรียนการสอนแบบ on site ซึ่งเป็นการฝึกทักษะประสบการณ์วิชาชีพได้ปฎิบัติจริง รวมถึงเป็นการบ่มเพาะปลูกฝังจิตอาสาและสร้างทักษะในการใช้ชีวิต การทำงานเป็นทีม และบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม ประเทศชาติ “ในนามอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวโดยทางรถยนต์และรถจักรยานยนต์ผ่านด่านท่าฉัตรไชย จ.ภูเก็ต ก็จะพบกับเต็นท์บริการ พักรถ พักคน ของวิทยาลัยเทคนิคถลาง เรามีความพร้อมทั้งบุคลากรที่เป็นนักเรียน นักศึกษาผู้ที่ผ่านการเรียนและฝึกฝนจนมีความรู้”ความชำนาญเฉพาะทางในการให้บริการซ่อมยานยนต์โดยมีครูของวิทยาลัยคอยเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาและวิเคราะห์ปัญหา ต่างๆ”นางสาวกชกร กล่าวในที่สุด