ภูเก็ต ประเดิมด้วยชีวิตบนถนนแล้ว 2 รายทางน้ำยังเป็นศูนย์รอง ผบช.ภ.8 เยี่ยมให้กำลังใจตัวแทน สอศ.บริการชาวบ้าน

เมื่อวัน ที่ 13 เม.ย. 65 นี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทะเล ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2565 โดยมีนายอมรเทพ ปรีคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
นายอนุภาพกล่าวว่า ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ของวันที่ 12 เมษายน 2565(วันที่ 2 ของการรณรงค์)จังหวัดภูเก็ตเกิดอุบัติเหตุรวม 4 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตเพศชาย 2 ราย ผู้บาดเจ็บเพศชาย 2 ราย ส่วนพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดเป็นรถจักรยานยนต์ พฤติกรรมเสี่ยงไม่สวมหมวกนิรภัยและขับรถเร็วเกินกำหนด โดยจังหวัดภูเก็ตมีจุดตรวจยานพาหนะชนิดต่าง ๆ จำนวน 11 จุดตรวจ ส่วนผลการดำเนินคดีใน 10 ข้อหลัก พบว่า ข้อหาไม่สวมหมวกนิรภัยมีจำนวนสูงสุด รองลงมาได้แก่ไม่มีใบขับขี่ ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรและไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ตามลำดับสำหรับ การท่องเที่ยวทางน้ำ ข้อมูลอุบัติเหตุทางน้ำและทางทะเลยังคงเป็นศูนย์

นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวต่อไปว่า ขอให้ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ ทุกจุด ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะในเรื่องของเมาแล้วขับ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้ยังให้ทุกจุดตรวจเข้มงวดในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 พร้อมย้ำให้หัวหน้าส่วนราชการกำชับข้าราชการทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน และเป็นส่วนหนึ่งในการลดและป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในส่วนของนักท่องเที่ยวทางน้ำขอให้ ตำรวจน้ำและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำชับเรื่องของนักท่องเที่ยวจะต้องสวมใส่เสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

รายงานข่าวแจ้งว่าทางด้าน พลตำรวจตรีศักย์ศิรา เผือกอ่ำ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นักเรียน นักศึกษาบุคลากร ครูวิทยาลัยเทคนิคถลาง ที่เป็นตัวแทนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ตั้งเต็นท์ให้บริการยานยนต์แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดภูเก็ตผ่านด่านท่าฉัตรไชย อ.ถลาง และได้บันทึกสมุดเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฎิบัติหน้าที่ความว่า วันนี้วันที่ 13 เมษายน 2565 ได้มาตรวจเยี่ยมโครงการอาชีวะจิตอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลสงกรานต์ 2565 ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์เป็นอย่างยิ่ง ขออวยพรให้ทุกท่านที่เสียสละ ประกอบคุณงามความดี มีความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไป พร้อมทั้งร่วมสรงน้ำพระ และพูดคุยสอบถามกับประชาชนที่มาใช้บริการ