กองทัพสื่อมวลชน 350 ชีวิต ทั่วโลกบุกภูเก็ตร่วมงานhailand Travel Mart (TTM+ 2022)

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 นี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนพ.กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตร่วมเป็นประธานการประชุมเตรียมงาน Thailand Tavel Mart Plus 2022 (TTM+2022) โดยมีนางสาวนันทาศิริ รณศิริ ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ตและคณะกรรมการและคณะทำงานจัดงาน Thailand Travel Mart Plus 2022 (TTM+ 2022) เพื่อมอบหมายภารกิจเตรียมความพร้อมการจัดงานจัดงาน Thailand Tavel Mart Plus 2022 (TTM+ 2022)

นางสาวนันทาศิริ รณศิริ ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต กล่าวว่า ตามที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับหน่วยงานธุรกิจการท่องเที่ยวภาคเอกชน กำหนดจัดงาน Thailand Tavel Mart Plus 2022 (TTM+2022) ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2565 ณ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็น การส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยวที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2544 โดยในปี 2563-2564 ได้มีการเลื่อนและยกเลิกการจัดงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาตโรคติดเชื้อไวรัสไควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลก ในปี 2565 รัฐบาลมีแผนการประกาศเปิดประเทศ เพื่อฟื้นฟูประเทศและเพื่อประโยชน์ด้านการใช้ชีวิตความเป็นอยู่และด้านเศรษฐกิจแก่ประชาชน ควยคู่ไปกับมาตรการทางสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับงาน Thailand Tavel Mart Plus 2022 (TIM+ 2022) เป็นการจัดงานเจรจาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวในสถานที่จริง หรือแบบออนไซต์ งานแรกของภูมิภาคเอเชียหลังวิกฤตโควิด-19 เพื่อสร้างภาพลักษณ์ เน้นสร้างความเชื่อมั่น และแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของรัฐบาลในการอยู่ร่วมกับโควิด-19 รวมถึงเป็นการแสดงความเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในเวทีโลกโดยจังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน TTM+ 2022 และเป็นการต่อยอดความสำเร็จของ Phuket Sandbox และการันตีภาพลักษณ์การเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย ในการบริหาร ดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวได้ในระดับสูง นอกจากนี้ ภูเก็ตยังมีระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็ง มีสนามบินและโรงแรมที่พักที่มีมาตรฐาน พร้อมรองรับผู้เข้าร่วมงานสำหรับงาน Thailand Travel Mart Plus (TTM+) ที่ถูกจัดขึ้นในทุกปี ที่ผ่านมาประสบความสำเร็จได้รับการตอบรับจากคู่ค้าทางธุรกิจการท่องเที่ยวจากต่างชาติ ที่ให้ความสนใจ มาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นาย พิเชษฐ์ กล่าวว่า การประชุมในวันนี้เพื่อเป็นการเตรียมความก่อนการจัดงานเพื่อให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายภารกิจได้ไปดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้การจัดงานในครั้งนี้มีความพร้อมสูงสุดซึ่งการจัดงานดังการนอกจากเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตแล้วยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศด้วยนอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตจึงขอเชิญชาวภูเก็ตร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ในการต้อนรับ Agency และสื่อมวลชนจากทั่วโลก กว่า 350 ราย เข้าร่วมงาน Thailand Travel Mart (TTM+ 2022) ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2565 ที่จังหวัดภูเก็ต