จังหวัดภูเก็ตหาทางดำเนินงานแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.65นี้ ผู้สื่อข่าวรายานว่า ที่ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมและปรึกษาหารือการดำเนินงานแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและแนวทางการแก้ปัญหาน้ำเสียของจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากปัญหาน้ำเสียเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะหากมีการปล่อยน้ำเสียลงลำรางสาธารณะ และทะเล โดยมีผู้แทนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 15 ภูเก็ต, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายพิเชษฐ กล่าวว่า สำหรับการประชุมดังกล่าว สืบเนื่องจากการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมโบ๊ทพ้อยท์ โรงแรมโบ๊ทลากูน รีสอร์ท ซึ่งได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย ร่วมประชุมและปรึกษาหารือการดำเนินงานแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต รวมทั้งปรึกษาหารือการดำเนินงานแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และการเตรียมความพร้อมในการจัดหาพื้นที่เพื่อก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาน้ำเสียของจังหวัดภูเก็ตเป็นไปอย่างยั่งยืนและรองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต

รายงานข่าวแจ้งว่าปัจจุบัน จังหวัดภูเก็ตมี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลเมืองป่าตอง เทศบาลเมืองกะทู้ เทศบาลตำบลกะรน เทศบาลตำบลวิชิต เทศบาลตำบลราไวย์ เทศบาลตำบลฉลอง อบต.เชิงทะเลและ อบต.กมลา ส่วนที่เหลืออีก 9 ท้องถิ่นอยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งปัญหาสำคัญ คือไม่สามารถจัดหาพื้นที่ในการก่อสร้างได้ ไม่สามารถบริหารจัดการดูแลระบบได้เอง เนื่องจากมีศักยภาพที่แตกต่างกัน งบประมาณไม่เพียงพอ และการขอสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลางค่อนข้างยุ่งยาก จึงอยากให้องค์การจัดการน้ำเสียได้เข้ามาดูแลแบบเบ็ดเสร็จเพื่อให้การดำเนินการในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียของจังหวัดภูเก็ตมีประสิทธิภาพและคลอบคลุมทุกพื้นที่ต่อไป