อบจ.ตรังสำรวจถนนหวังปรับปรุงให้ดี

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.2565 นี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายโชคดี คีรีกิ้น รองนายก อบจ.ตรัง นายวิศิษฎ์ วงศ์สิริพรกุล ปลัด อบจ.ตรัง พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบโครงการ อบจ.ตรัง ได้ลงพื้นที่สำรวจถนนสายนรเทพ ม.1 – ม.6 ต.ปากคม อ.ห้วยยอด เชื่อม ม.3 ต.ทุ่งต่อ อ.ห้วยยอด สำรวจถนนสายหนองไทร – ควนออก (ตอน2) ม.5 ต.ปากคม อ.ห้วยยอด – ม.7 ม.3 ต.ทุ่งต่อ อ.ห้วยยอด สำรวจถนนสายโบสถ์คริตส์ ม.4 ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ – ม.12 ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ สำรวจถนนสายหนองพลอง – ช่องไม้ดำ ม.13 ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ – ม.5 ต.บ่อหิน อ.สิเกา และสำรวจถนนสายต้นแค – ผมเด็น ม.1 บ้านห้วยไทร ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา – ม.6 บ้านผมเด็น ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณากลั่นกรองงานโครงสร้างพื้นฐานเพื่อบรรจุในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในจังหวัดตรัง และสนับสนุนการท่องเที่ยวต่อไป