ดันเยาวชนรู้จัดการขยะชุมชนอย่างเป็นระบบที่ตรัง

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 นี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายก อบจ.ตรัง มอบหมายให้นายนายจารึก ทองหนัน รองนายก อบจ.ตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการขยะในชุมชน รุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง โดยมีนายวิศิษฎ์ วงศ์สิริพรกุล ปลัด อบจ.ตรัง กล่าวรายงาน ร่วมด้วยสมาชิกสภา อบจ.ตรัง ในพื้นที่ ผอ.กองสาธารณสุข นางสาววันดี โต๊ะดำ ผอ.โรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ คณะครู และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

รายงานข่าวแจ้งว่า อบจ.ตรัง จัดโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร อบจ.ตรัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เยาวชน นักเรียน และประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้และมีจิตสำนึกในการจัดการขยะชุมชน มีจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและรู้สึกหวงแหนสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น รวมทั้งได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน มีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมให้ความรู้ด้านการจัดการขยะในชุมชน และจัดกิจกรรมกลุ่มให้กับผู้เข้าร่วมอบรม