มอ.-อบจ.ภูเก็ตจับมือกันพัฒนาภูเก็ตเพื่อความยั่งยืน

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2565 นี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต เปิดเผยว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ภูเก็ต ได้ร่วมกันลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการเพื่อการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืนซึ่ง มอ.มีตนเป็นตัวแทน ส่วน อบจ.ภูเก็ต มีนายเรวัติ อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต

ดร.พันธ์กล่าวอีกว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ มอ.จะสนับสนุนงานทางด้านวิชาการทุกมิติ

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับ มหาวิทยาลัยสงขลานครรินทร์วิทยาเขตภูเก็ต ปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนหลายหลักสูตร แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า พื้นที่ในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต มีพื้นที่น้อยกว่าวิทยาเขตอื่นๆ ทั้ง วิทยาเขต สุราษฎร์ธานี วิทยาเขต ตรัง วิทยาเขตปัตตานี และวิทยาเขตหาดใหญ่ การที่ อบจ.ภูเก็ต ลงนามร่วมมือในการพัฒนาในครั้งนี้ ในอนาคต อบจ.ภูเก็ต น่าจะจัดหาพื้นที่เพิ่มให้กับ มอ.วิทยาเขตภูเก็ต เพื่อจัดการศึกษาอย่างคล่องตัวต่อไป