ตัวแทนรัฐบาลญี่ปุ่น มอบอาคารศูนย์อพยพผู้ประสบภัย -เรือยนต์ให้ชุมชนบ้านไทรงาม สุราษฎร์ธานีรับมือน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 นี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงเรียนบ้านไทรงาม ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ นายทาซากะ ทาคุโร (Mr.Tasaka Takuro) อัครราชทูตฝ่ายเศรษฐกิจ ที่เดินทางมาเป็นประธานส่งมอบอาคารศูนย์อพยพผู้ประสบภัยน้ำท่วมและมอบเรือยนต์ วงเงิน 2,904,000 บาท ภายใต้โครงการ “The Project for Construing a Flood Evacuation Center in Baansaingam region in Surat Thani Province” ผ่านโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานความมั่นคงของมนุษย์ (GGP) โดยได้รับการสนับสนนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น แก่ชุมชนบ้านไทรงาม ต.ท่าข้าม ต.กรูด ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน

นายวิชวุทย์ กล่าวว่า ชุมชนบ้านไทรงาม ประกอบด้วย หมู่ที่ 7 ต.ท่าข้าม หมู่ที่ 2,4 ต.กรูด หมู่ที่ 2 ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำล้นตลิ่งจากแม่น้ำตาปี เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่ม ปัจจุบันได้มีการเรียนรู้ รู้รับ ปรับตัว จัดการความเสี่ยงโดยได้มีการจัดทำบ้านเรือนแพ สำหรับพักอาศัย และเก็บของจำเป็นตามวิถีคนริมแม่น้ำในช่วงฤดูฝนซึ่งขอบคุณรัฐบาลญี่ปุ่นที่ได้มอบอาคารศูนย์อพยพผู้ประสบภัย และเรือยนต์ สำหรับชุมชนบ้านไทรงาม โดยขอให้ชาวชุมชนได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ พร้อมทั้งดูแลรักษา ให้มีความพร้อมรับสถานการณ์สาธารณภัยต่อไป