บทความวิชาการ อุทาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง เสียหายเพราะออกหมายจับผิดตัว : ฟ้องศาลไหน?

ถาม หากถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวตามหมายศาล เนื่องจากมีใบหน้าคล้ายคลึงกับคนร้าย กรณีดังกล่าวสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครอง เพื่อขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติชดใช้ค่าเสียหายได้หรือไม่ ?

ตอบ กรณีดังกล่าวเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ไม่ใช่การกระทำละเมิดที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง โดยผู้ที่ถูกจับกุมผิดสามารถยื่นฟ้องต่อ “ศาลยุติธรรม” เพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้

อ่านเพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/3bTr5nB

:: สำนักงานศาลปกครอง ::