จว.ภูเก็ต ควรวางแผนเตรียมการต้อนรับ นทท. เพื่ออำนวยความสะดวก

  1. ตั้งแต่เครื่องลงที่สนามบิน เรื่อง Slot การบิน (/)การซ่อมบำรุง R/W (/) ตม. (/)รถรับจ้างสาธารณะ (/)การจราจร คมนาคมจากสนามบินไปยังรร. ที่พัก
  2. ประสานรัฐบาล ฟื้นฟู ผปก. รร. และ กิจการ SME ด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้เข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยตํ่าอย่างจริงจัง โดยลดความยุ่งยากอุปสรรคต่างๆให้น้อยลง
  3. ผ่อนผันระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้กับผปก. รร.ได้ประกอบธุระกิจ ที่อยู่ระหว่างการขอใบอนุญาตที่ยังไม่มีข้อสรุปที่เป็นรูปธรรม
  4. ส่งเสริม แรงงานต่างถิ่น(/)และต่างชาติให้เข้ามาทำงานในภูเก็ตให้มากขึ้นเพื่อลดการขาดแคลนแรงงาน
  5. กวดขันเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยว ของ นทท. ที่เข้ามาในเกาะภูเก็ตทั้งทางบก(/)ทางทะเล โดยเฉพาะเรื่องการขับขี่ จักรยานยนต์ (/)ท่าเรือ Smart pier (/)ความปลอดภัยตามชายหาดที่เล่นนํ้าทะเล (/)การเดินทางด้วยเรือท่องเที่ยวทางทะเล
  6. กวดขัน จับกุม ชาวต่างชาติที่เข้ามาทำธุระกิจ แข่งขันกับคนไทยแบบผิดกฏหมายทุกประเภท
  7. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้านดนตรี(/)กีฬา(/)อาหาร
  8. ควรนำระบบ Digital มาช่วยในการบริหารจัดการ ด้านการท่องเที่ยวให้มากกว่านี้

ผู้เขียน : พลเรือโทอมรโชติ สุจิรัตน์ ราษฎรอาวุโส