ในวันที่ DSI ครบกำเนิด 20 ขวบปี

ภาพนางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ประทับบ่าปืน HKT Fire arm ขนาด 5.56 mmเล็งยิง โดยมีนายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ยืนคุมเชิงอยู่ด้านข้าง ขณะที่นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรียุติธรรมยืนดูอยู่ด้านหลัง เป็นเชิงสัญญาลักษณ์ที่โชว์ถึงประสิทธิ์ภาพของกำลังอาวุธยุทธโทปกรณ์และความพร้อมของคนพิเศษในกรมสอบสวนคดีพิเศษ ถวาการตั้งไข่และการเดินทางของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพิ่มครบรอบ 20 ปีในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 นี้ แต่การระงับยับยั้งผลประโยชน์ของชาติและแผ่นดินมากกว่า 500,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่บ่งชี้ว่า อาชญากรและองค์กรอาชญากรรมทำความเสียหายให้ชาติและแผ่นดินไทยมากยิ่งหนัก มาถึงเวลานี้กรมสอบสวนคดีพิเศษ น่าจะเล็กไปแล้วสำหรับการรับมือกับองค์กรอาชญากรรมต่างๆที่พัฒนาการอย่างรวดเร็ว กรมสอบสวนคดีพิเศษน่าจะต้องถึงเวลายกระดับองค์กรขึ้นไปสูงกว่านี้แล้วหรือไม่ถึงเวลาหรือยังที่จะต้องมีองค์กรที่ค่อยปราบปรามอาชญากรรมทางด้านเศรษฐกิจที่เข็มแข็งและเท่าทันการพัฒนาการของอาชญากรรมเพื่อรักษาประโยชน์ของชาติแผ่นดินและประชาชนคนไทย

ต่อไปนี้เป็นบรรยากาศของงานในวันครบ 20 ปี DSI DSI แถลงผลการปฏิบัติงาน การจัดตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษ ครบ 20 ปี กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เป็นหน่วยงานสังกัด กระทรวงยุติธรรม เป็นองค์การหลักในการบังคับใช้กฎหมาย กับอาชญากรรมพิเศษตามมาตรฐานสากล ตลอดระยะเวลา กว่า 20 ปี มีผลการดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน สามารถทวงคืนที่ดินและทรัพย์สินคืนให้แก่ประเทศชาติ ช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมพิเศษ รวมถึงอาชญากรรมข้ามชาติ ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและเกิดปัญหาสังคม ทั้งนี้ผลสัมฤทธิ์ดังกล่าว เป็นผลมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมาตรการทางกฎหมายพิเศษ ตลอดจน การได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งภายในและภายนอกประเทศในการดำเนินคดีพิเศษ ภายใต้พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พุทธศักราช 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาการทำงานของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ได้มอบให้บุคลากรในหน่วยงานยึดถือปฏิบัติที่ว่า “DSI เข้าถึงง่าย ได้ความยุติธรรม” จึงได้เชิญหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย และประชาชน ให้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจ และร่วมเป็นเครือข่าย DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงได้จัดการแถลงผลการปฏิบัติงานและนิทรรศการจัดตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศา ครบ 20 ปีขึ้น วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 ณ สถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการแถลงผลการปฏิบัติงาน และนิทรรศการการจัดตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษ ครบ 20 ปี โดยมีนางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และผู้บริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษ คณะกรรมการคดีพิเศษ และองค์กรภาคี เครือข่ายและผู้สนับสนุนกรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าร่วมงาน

กรมสอบสวนคดีพิเศษ จัดการแถลงผลการปฏิบัติงานและนิทรรศการ การจัดตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษ ครบ 20 ปี ประกอบด้วย การมอบโล่เกียรติยศของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ร่วมปฏิบัติงานกับกรมสอบสวนคดีพิเศษจนเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างดียิ่ง การมอบเหรียญแม่นปืนกิตติมศักดิ์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษให้กับคณะกรรมการคดีพิเศษทุกท่าน พร้อมกันนี้ ภายในงานได้จัดกิจกรรมนิทรรศการผลงานสำคัญ ๆ อาทิ การดำเนินคดีแชร์ลูกโซ่ (FOREX 3 D) , การแสวงหาประโยชน์จากการบังคับใช้แรงงานออนไลน์ (scammer) การทุจริตสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ การดำเนินการยึดทรัพย์เครือข่ายยาเสพติด 8 ปีการค้นหาความยุติธรรม การหายตัวไปของ”บิลลี่” พอละจี รักจงเจริญ เป็นต้น

การจัดให้มีจุดแสดงอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนและการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ การนำอากาศยานไร้คนขับและแอพพลิเคชั่นระบบแผนที่ GIS เพื่อสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ และผลงานอื่น ๆ อีกมากมาย

“สมศักดิ์”ร่วมงานสถาปนาดีเอสไอครบรอบ 20 ปี ขอบคุณทุกคนทำงานหนักช่วยปชช.จนสังคมเชื่อมั่น ขออย่าหยุดพัฒนาตามให้ทันเทคโนโลยี อสพ.เล็งร่วมมือ FBI พัฒนาองค์กรให้เท่าเทียม

เมื่อเวลา 13.00 น. ที่สถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ ( DSI Academy )หนองจอก มีการจัดงานแถลงผลการปฏิบัติงานและนิทรรศการการจัดตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษ ครบ 20 ปี โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ว่าที่ ร.ต.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการ รมว.ยุติธรรม น.ส.ณัธฐ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วย รมว.ยุติธรรม นายธนวัชร นิติกาญจนา ที่ปรึกษา รมว.ยุติธรรม นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม ร่วมงาน โดยมีผู้แทนจากกระทรวง กรม และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมแสดงความยินดี

นายไตรยฤทธิ์ กล่าวรายงานว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 ต.ค.2545 เป็นหน่วยงานสังกัด กระทรวงยุติธรรม เป็นองค์การหลักในการบังคับใช้กฎหมายกับอาชญากรรมพิเศษตามมาตรฐานสากล ตลอดระยะเวลา กว่า 20 ปี มีผลการดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน สามารถทวงคืนที่ดินและทรัพย์สินคืนให้แก่ประเทศชาติ ช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมพิเศษ รวมถึงอาชญากรรมข้ามชาติ ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและเกิดปัญหาสังคม และเพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาการทำงานของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ได้มอบให้บุคลากรในหน่วยงานยึดถือปฏิบัติที่ว่า “DSI เข้าถึงง่าย ได้ความยุติธรรม” จึงได้เชิญหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย และประชาชนให้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจ และร่วมเป็นเครือข่ายดีเอสไอ

นายไตรยฤทธิ์ กล่าวอีกว่า ส่วนวิสัยทัศน์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่จะดำเนิการในปี 2566 คือ 1.ยึดทรัพย์ตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติด ตามนโยบายของ รมว.ยุติธรรม 2.บูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานเพื่อให้งานออกมามีประสิทธิภาพ 3 .ยกระดับให้เท่าเทียม FBI โดยจะมีความร่วมมือกับ FBI ในการพัฒนาองค์กร 4.การใช้ซอฟเพาวเวอร์ อาศัยทรัพย์ยากรพื้นฐานของประเทศ และ5.ผลักดันให้ดีเอสไอขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อยกระดับเป็นซุปเปอร์กรม

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นองค์กรหลักในการบังคับใช้กฎหมายกับอาชญากรรมพิเศษตามมาตรฐานสากล ปฏิบัติหน้าที่และยึดมั่นดำรงค์ตนด้วย เกียรติศักดิ์ เชี่ยวชาญ ซื่อสัตย์ มีผลการดำเนินงาน ที่เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนมากมาย อาทิ การช่วยเหลือประชาชน ที่ถูกหลอกลวงจากคดีแชร์ลูกโซ่ FOREX-3D ซึ่งมีผู้เสียหายกว่า 9,824 คน มูลค่าความเสียหาย 2,500 ล้านบาท การร่างกฎหมายเพื่อป้องกันกระทำผิดจากแชร์ลูกโซ่ เป็นพัฒนาการของดีเอสไอและกระทรวงยุติธรรม การตรวจยึดรถยนต์ที่ถูกโจรกรรมจากประเทศอังกฤษ 35 คัน มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท การตรวจสอบการนำเข้ารถหรูเลี่ยงภาษี การสืบสวนปิดคดีการฆาตกรรม น.ส.โทโมโกะ ร่วมกับตำรวจญี่ปุ่นและสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการยึดทรัพย์เครือข่ายยาเสพติด ในปฏิบัติการพาลีปราบยาร่วมกับ หน่วยงานต่างๆ เช่น ป.ป.ส ตำรวจ และป.ป.ง.

“ขอขอบคุณบุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ทุกท่าน ที่ทำงานหนักร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ จนสร้างความเชื่อมั่นที่ดีต่อสาธารณชน บางครั้งผมก็เหนื่อยแทน เพราะบางคดีหากคนไม่พอใจก็วิ่งมาร้องที่ดีเอสไอ ซึ่งจากนี้จะมีการเพิ่มคดีแนบท้ายอีก 6 เรื่อง งานคงจะมากขึ้นอีก ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน และในปัจจุบันการก่อคดีอาชญากรรมมีการพัฒนารูปแบบและความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ทุกๆท่านต้องศึกษาและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ รักษามาตรฐานเอาไว เพราะวันนี้ประชาชนมั่นในดีเอสไออย่างมาก” นายสมศักดิ์ กล่าว

จากนั้นนายสมศักดิ์ ได้มอบเหรียญแม่นปืนกิตติมศักดิ์ และได้ร่วมชมวีดีทัศน์การดำเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละหน่วยงานในกรม และชมนิทรรศการ โดยมีการจัดจุดแสดงอาวุธยุทธภัณฑ์ เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนและการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ การนำอากาศยานไร้คนขับและแอพพลิเคชั่นระบบแผนที่ GIS เพื่อสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ

กองบรรณาธิการ ข่าวถิ่นใต้.com รายงาน