มอ.มอบเกียรติบัตรผู้ผ่านหลักสูตรกฏหมายปกครอง-วิธีพิจารณาคดีปกครอง

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565 นี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ตเปิดเผยว่า ได้ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นำโดย ผศ.ดร.สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ คณบดีได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ที่ ก.ศป. รับรองรุ่นที่ 2 (ภูเก็ต) ณ โรงแรมซีเบท อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต โดยในรุ่นนี้มีผู้จบและเข้ารับเกียรติบัตรจำนวนทั้งสิ้น 23 คน