พล.อ.ประวิตร ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ดูแผนป้องกันอุทกภัยจังหวัดภูเก็ต และการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งหาดทรายแก้ว

เมื่อช่วงเย็น วันที่ 19 ธันวาคม 2565 นี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่พบปะประชาชน ณ วัดม่วงโกมาภัทร์ ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง เพิ่อรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่โดยมีนาย อานุภาพรอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นาย บัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอถลาง ข้าราชการและประชาชนในพื้นที่มารอต้อนรับการมาตรวจราชการในพื้นที่อำเภอถลาง โดยทางรองนายกรัฐมาตรีได้มีการชมการแสดงของกลุ่มสตรีและรับฟังการบรรยายสรุปสภาพพื้นที่ของอำเภอถลางจากนายอำเภอถลาง หลังจากนั้นทางรองนายกรัญมนตรีก็ได้มีการพูดคุยพบปะกับประชาชนที่มาคอยต้อนรับอย่างใกล้ชิด

หลังจากนั้นคณะรองนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปที่ห้องประชุมท่าอากาศยานจังหวัดภูเก็ตเพื่อประชุมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้ รวมทั้งแผนป้องกันอุทกภัยจังหวัดภูเก็ต และการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งหาดทรายแก้ว ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง และโดยย้ำความมุ่งมั่นของรัฐบาล ในการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ประชาชนมีงาน มีอาชีพและมีรายได้ต่อการดูแลตัวเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งรัฐบาลมีความพร้อมสนับสนุนการพัฒนาอย่างเท่าเทียม เป็นธรรมทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อนำพามาซึ่งความสงบและสันติสุขของประชาชนทุกพื้นที่

ทั้งนี้ สทนช. จังหวัดภูเก็ต ได้รายงานถึงแผนการพัฒนาแหล่งน้ำ รวมถึงการใช้น้ำทางเลือกรองรับความต้องการใช้น้ำให้เพียงพอในอนาคตของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา (ปี 61–64) มีการพัฒนาแหล่งน้ำรวมถึงระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จังหวัดภูเก็ต รวม 83 โครงการ เช่น ระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองภูเก็ต ระยะที่ 2 ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลฉลอง ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต เป็นต้น ขณะที่ปี 65 มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำรวม 6 โครงการ เช่น ระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนป่าตอง ก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองเจ๊ะตรา-บางเหนียวดำ เป็นต้น และในปี 66–70 มีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญใน จ.ภูเก็ต เช่น พื้นที่ชุมชนฉลอง ชุมชนรัษฏา ชุมชนราไวย์ย อำเภอเมือง และชุมชนกระทู้ อำเภอกระทู้ เป็นต้น

นอกจากนี้ จังหวัดภูเก็ต โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เร่งรัดแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งหาดทรายแก้ว และเร่งฟื้นฟูสภาพชายหาดที่ได้รับความเสียหายให้กลับคืนสภาพธรรมชาติโดยเร็ว