ร.ม.ช.พาณิชย์ กลับถิ่นลงพื้นที่อำเภอไชยา พบปะเกษตรกรตอบคำถามชาวบ้าน 

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.65 นี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ อาทิ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมลงพื้นที่พบปะเกษตรกร และ ประชาชนในพื้นที่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการประกันรายได้ และมาตรการคู่ขนาน ซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่พรรคประชาธิปัตย์ ใช้เป็นเงื่อนไขเพื่อเข้าร่วมรัฐบาล เพราะเชื่อมั่นว่า จะสามารถช่วยเหลือให้เกษตรกร มีรายได้ที่เหมาะสม ไม่ประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ ในกลุ่มพืชเศรษฐกิจหลัก มีเกษตรกรมีสิทธิเข้าร่วมโครงการกว่า 8.16 ล้านครัวเรือน และจ่ายเงินชดเชยให้ถึงมือเกษตรกรไปแล้ว กว่า 88,400 ล้านบาท นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยังกล่าวว่า จังหวัด   สุราษฎร์ธานี มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากร และของดีของพื้นที่ อย่างเช่น ที่อำเภอไชยา ก็ไข่เค็ม ที่เป็นสินค้าGI ทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีสินค้าGI มากที่สุดในภาคใต้ ซึ่งจะเป็นโอกาสให้สินค้ามีราคาดีขึ้น และทำตลาดได้ง่ายขึ้นด้วย ซึ่งมารอบนี้ก็ได้พาผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ในกรมที่กำกับดูแลมาด้วย เพื่อให้เห็นศักยภาพของสินค้าในพื้นที่ รวมถึง เข้าใจและสามารถแก้ปัญหาของชาวบ้านได้ตรงจุด

จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดโอกาส ให้ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม ได้ซักถาม ข้อสงสัย เกี่ยวกับนโยบายที่ผ่านมา รวมถึง นำเสนอปัญหาความเป็นอยู่ โดยเฉพาะเรื่องราคาผลผลิตยางพารา และ ปาล์มน้ำมัน ที่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนปุ๋ยและแรงงานที่เพิ่มขึ้น พร้อมทวงถามถึงโครงการประกันรายได้ระยะถัดไป ซึ่งมีเพียงข้าวที่ได้รับเงินประกันรายได้ปีที่ 4 แต่มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมันและยางพารา ยังไม่ได้รับเงินชดเชยซึ่งนายสินิตย์ เลิศไกร ระบุว่า ขณะนี้ ได้จัดทำข้อมูลทุกอย่างเสร็จเรียบร้อย เหลือเพียงการนำเข้าพิจารณาจัดสรรงบประมาณโดยคณะรัฐมนตรีเท่านั้น หากมีมติเห็นชอบก็สามารถ จ่ายเงินชดเชยประกันรายได้ทันที จากนั้น ก็ได้เปิดโอกาสให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานของกระทรวงพาริชย์ ได้พบปะ ตอบข้อซักถามประชาชน

นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยังได้ลงพื้นที่ บริษัทวิยะเครป โปรดักส์ จำกัด ที่ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา ซึ่งผลิตปูม้ากระป๋อง หรือ ปูคอนโด โดยบริษัทดังกล่าว เริ่มต้นจากธุรกิจครอบครัว และได้รับการส่งเสริมจากกระทรวงพาณิชย์ โดยเฉพาะการจับคู่ธุรกิจ และการทำตลาดต่างประเทศ ทำให้ปัจจุบัน มีการเติบโต และส่งออกได้เป็นจำนวนมาก