ทัศนะมุมมองแนวคิดของราษฎรอาวุโสที่นำเสนอนายกรัฐมนตรี 

วันที่มีโอกาสที่เหมาะสมราษฎรอาวุโส  มักออกมาทำหน้าที่เพื่อประชาชนอยู่เป็นประจำ  วันนี้มาดูข้อคิดข้อเสนอของพลเรือโทอมรโชติ  สุจิรัตน์ ราษฎร อาวุโส ที่พูดถึงสภาวะการแก้ปัญหาการท่องเที่ยว

@ วันนี้ เรือธง การท่องเที่ยวไทยเริ่มออกจากท่าเรือแล้ว แต่ ความพร้อมเสบียงของเรือที่ยังขาดแคลนและต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือ  เพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจอีกครั้งจากการท่องเที่ยว เป็นต้นทุนที่ภาครัฐลงทุนน้อยที่สุด 

 @ ปัญหาที่ต้องเร่งช่วยเหลือ ผปก. (ผู้ประกอบการ)

1) การขาดแคลนพนักงานภาคบริการ อย่างหนักหากคนไทยยังไม่ยอมกับเข้าทำงานในอาชีพเดิม ควรส่งเสริมให้เเรงงานต่างชาติ เข้ามาทำงานภาคบริการในระยะเวลา สั้นๆ 1-2 ปีก่อน

2)เงินทุนหมุนเวียนในการซ่อมทำ/เปิดกิจใหม่ ควรต้องเร่งผ่อนผัน ให้ ผปก. เข้าถึงอย่างจริงจัง ไม่ใช่เป็นเพียงคำพูดแต่ ธนาคารไม่สนองตอบ

3)สินทรัพย์ที่ผปก. ถูกยึดไปควรให้มีการรีไฟแนนซ์ กับมาโดยเร็ว  และให้สินเชื่อเพิ่มเติม ในระยะยาวในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังกับมา เพราะ เจ้าของเดิมย่อมมีความชำนาญในการทำธุรกิจมากกว่ารายใหม่ๆ 

4)ปัญหาเดิมๆที่เคยเกิดกับ การท่องเที่ยวก่อน Covid ภาครัฐต้องเร่งแก้ไขแบบจริงจัง เพราะการท่องเที่ยวจะยั่งยืนต้องมีหลัก ในการคิดคือ 

-สะอาด

-สะดวก 

-ปลอดภัย

พลเรือโทอมรโชติ  สุจิรัตน์