ผบก.ภ.จว.ระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืน และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บ้านเกาะสินไห ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการ

วันนี้ 6 ม.ค.66 ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. พล.ต.ต.เชิดพงษ์ ชิวปรีชา ผบก.ภ.จว.ระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืน และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บ้านเกาะสินไห ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืน พบปะผู้นำชุมชน รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตรวจเยี่ยมผู้สมัครใจเข้ารับการบำบัดยาเสพติด พร้อมนำสิ่งของเครื่องใช้ อุปโภค บริโภคไปมอบให้กับชุดปฎิบัติการเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีเจ้าหน้าที่ชมรมทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดระนอง เข้าร่วมกิจกรรมกับผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติด ณ บ้านเกาะสินไห ม.4 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง