สมศักดิ์ นั่งหัวโต๊ะเคาะร่าง กม.เพื่อ วัวชน ไก่ชน ม้า หวังเกษตรกรโกย192,000 ล้านบาทต่อปี

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2566 นี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  รมว.ยุติธรรม เผยหารือ ปศุสัตว์-อุตสาหกรรม-ท่องเที่ยว-เอกชนวางแนวทางร่างกม.ส่งเสริมปศุสัตว์ หลังนายกฯ เห็นชอบหลักการเบื้องต้นเตรียมชงเข้าครม. “สมศักดิ์” ชี้ช่วยสร้างเศรษฐกิจขนาดใหญ่มูลค่า 192,000 ล้านบาทต่อปียกระดับเกษตรกรไทย

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมปศุสัตว์ ว่า ขณะนี้นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการเบื้องต้นแล้ว อยู่ระหว่างการเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยทางกระทรวงยุติธรรมได้ศึกษาข้อมูลเชิงลึก เช่น กฎหมายของประเทศออสเตรเลียสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ และล่าสุดเราได้เชิญหน่วยงานต่างๆ มาช่วยกันกำหนดแนวทางและเสนอความเห็น คือ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และภาคเอกชน ซึ่งหากมีกฎหมายนี้จะช่วยให้ประชาชน ได้สร้างอาชีพ มีรายได้ จากสัตว์พันธุ์พื้นเมือง เช่น วัวชน ไก่ชน และม้า ผ่านกิจกรรมในเชิงวัฒนธรรม สันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา สร้างเศรษฐกิจขนาดใหญ่ให้กับประเทศ

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า ตนขอยกตัวอย่าง วัวชนราคาขายตัวละประมาณ 50,000 บาท แต่หากเป็นพันธุ์ดี ลักษณะสวยงามราคาก็จะเพิ่มอีกหลายเท่า ซึ่งปัจจุบันมีคนเลี้ยงอยู่ประมาณ 100,000 ตัวทั่วประเทศ ซึ่งก็จะสร้างรายได้อย่างอื่นอีก เช่น หญ้าที่วัว 1 ตัวกินประมาณ 30 กิโลกรัมต่อวัน ราคากิโลกรัมละ 3-4 บาท อาหารเสริมกิโลกรัมละ 10 บาทกินตัวละ 2 กิโลกรัม ยารักษาโรคเฉลี่ยตัวละ 1,000 บาทต่อปี ส่วนขี้วัวก็สามารถนำไปขายทำเป็นปุ๋ยได้ แค่ภาคการเกษตรนี้มีเงินหมุนเวียนถึง 10,000 ล้านบาทต่อปี ส่วนภาคการกีฬา ก็มีเรื่องของการขายบัตรเข้าชม การขายอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ และการเช่าคอกวัวสำหรับแข่ง รวมๆแล้วการแข่ง 1 ครั้งมีมูลค่าถึง 30 ล้านบาท

“หากเรามีกฎหมายนี้จะมีรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาล ทั้งจากการเลี้ยงเพื่อขาย การขายน้ำเชื้อเพื่อขยายพันธุ์การสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยว การขายอาหารสัตว์และอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งถ้าคิดง่ายๆว่าประเทศไทยมี 80,000 หมู่บ้านเฉลี่ยคนที่เลี้ยงสัตว์พื้นเมืองมีหมู่บ้านละ 20 คน แต่ละคนมีรายได้เฉลี่ย 10,000 บาทต่อเดือน จะทำให้มีเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจเดือนละ 16,000 ล้านบาท หรือปีละ 192,000 ล้านบาท ถือเป็นการสร้างเศรษฐกิจใหญ่ให้กับประเทศหากเรามีกฎหมายรองรับ ทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามระบบ ประเทศและประชาชนก็จะมีรายได้จากส่วนต่างๆ” นายสมศักดิ์ กล่าว