จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่ชุมพร 

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 17 ม.ค.66 นี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมี นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายธนนท์ พรรพีภาส ปลัดจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสาพระราชทาน และนักเรียน ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 3 ในราชวงศ์พระร่วงแห่งกรุงสุโขทัย ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีอัจฉริยภาพด้านการปกครองในการดูแลปกป้องบ้านเมือง การค้า และการรวบรวมแคว้นต่างๆ และยังทรงมีพระปรีชาสามารถทรงคิดประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นมา เมื่อประมาณปีพุทธศักราช 1826 เรียกว่า “ลายเสือไทย” ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของอักษรไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ถือเป็นมรดกอันล้ำค่าที่คนไทยทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจ ในความเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทย พระราชกรณียกิจของพระองค์ล้วนแต่เป็นการวางรากฐานแห่งความเจริญไว้ให้แก่ประเทศชาติและปวงชนชาวไทยมาจวบจนถึงวันนี้ ปวงชนชาวไทยทุกคนจึงมีความพร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญาแด่พระองค์ท่านเป็น “มหาราช” พระองค์แรกของชาติไทย

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ปรองดอง สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังผลตอบแทนให้มีความรักความผูกพันชองสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จังหวัดชุมพรจึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาด บริเวณโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา