“คนตงห่อ ยกชั้นแบ่งปันทุกข์-สุข” (Together We Share) ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและจังหวัดที่ราไวย์ 

เมื่อวันที่ 17 ม.ค.66นี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หาดยะนุ้ย ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ พร้อมด้วยนาย ดนัย สุนันทารอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมกิจกรรมคนตงห่อ ยกชั้นแบ่งปันทุกข์-สุข” (Together We Share)โดยมี นาย อรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลราไวย์ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลราไวย์ ผู้นำท้องถิ่นร่วมให้การต้อนรับ

นายอานุภาพกล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตได้จัด “คนตงห่อ ยกชั้นแบ่งปันทุกข์-สุข” (Together We Share) ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและจังหวัด รวมทั้งเป็นการสร้างความสมดุลของการอยู่ร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่าย ร่วมกันบูรณาการขับเคลื่อนภารกิจทุกรูปแบบ เสริมสร้างสมรรถนะในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพเข้าถึง เข้าใจ ประชาชนทุกภาคส่วนนอกจากนี้ยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมสังคมเกื้อกูล ด้วยการยกชั้น (ปิ่นโต) ร่วมวงทานอาหาร เสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสมานฉันท์ การอยู่ร่วมกันแบบครอบครัวเดียวกัน แลกเปลี่ยนแนวคิด หาแนวทางแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ อย่างเป็นระบบครอบคลุมทุกมิติ เพื่อความเป็นอยู่ที่ที่ดีของประชาชนในพื้นที่ต่อไป