คึกคัก!ต้อนรับเที่ยวบินแรกจากจีนที่เดินทางมายังภูเก็ต 

เมื่อวันที่18 มกราคม 2566 นี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวนันทาศิริ รณศิริ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต ร่วมกับ นายมนต์ชัย ตะโหมด ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานภูเก็ต และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และสายการบินสปริงแอร์ไลน์ ร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่สนามบินนานาชาติภูเก็ต

นางสาวนันทาศิริ กล่าวว่า เมื่อประเทศจีนประกาศให้นักท่องเที่ยวชาวจีนสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ตั้งแต่ 8 มกราคม 2566 มีสายการบินจากจีนต้องการเดินทางเข้ามายังจังหวัดภูเก็ตหลายสายการบิน ในขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการในการขอตารางเวลาการบิน สำหรับเที่ยวบินเที่ยวแรกที่เดินทางมาจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ สายการบิน Spring Airline ซึ่งมีผู้โดยสารเดินทางมาจำนวน 182 คน จากเมืองเซี่ยงไฮ้ ทั้งนี้ ในไตรมาสแรก เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2566 จากการประชุมหารือร่วมกันของภาครัฐภาคเอกชนในการเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวจีนโดยมี นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธาน คาดการณ์ว่า จะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาประมาณ 300,000 คน ซึ่งมีส่วนแบ่งทางการตลาดมายังจังหวัดภูเก็ต ประมาณร้อยละ 17(จากข้อมูลปี 2562) โดยในปี 2562 นักท่องเที่ยวจีนถือเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวไทยเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย จำนวน 17,695,489 คน สำหรับจังหวัดภูเก็ต มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาเป็นอันดับหนึ่ง จำนวน 3,118,901 คน ถือเป็นตลาดกลุ่มเป้าหมายที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งจะสามารถช่วยภาคการท่องเที่ยวของไทยได้เป็นอย่างดี เนื่องจากนักท่องเที่ยวนิยมท่องเที่ยวทางทะเล และการช๊อปปิ้งสินค้าไทยเป็นอย่างมาก

รายงานข่าวแจ้งว่า จังหวัดภูเก็ตถือเป็นจุดหมายหนึ่งที่คนจีนนิยมเดินทางมาท่องเที่ยว และมีความพร้อมในด้านจำนวนห้องพัก ความหลากหลายของสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ห้างสรรพสินค้า สปา ซึ่งตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวจีน อีกทั้งคนจีนมีความต้องการที่จะออกเดินทางมาต่างประเทศเนื่องจากข้อจำกัดการเดินทางในช่วงการแพร่ระบาดของโควิดในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว สำนักงาน ททท. ทั้ง 5 สำนักงานในจีน ได้แก่ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ เฉิงตู คุนหมิง และฮ่องกง ยังคงดำเนินการด้านการตลาดในการสร้างให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายที่เป็น Top of Mind ของนักท่องเที่ยวจีน โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกที่เดินทางเข้ามา จะมีพฤติกรรมทางการท่องเที่ยวแตกต่างจากเดิม คือ จะเป็นการจัดการเดินทางด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ และเป็นกลุ่มระดับกลางถึงระดับบน