จิตอาสาพัฒนาพิพิธภัณฑ์เชิงประวัติศาสตร์สงครามโลก ครั้งที่ 2 

เมื่อ เวลา 14.00 น. วันที่ 18 มกราคม 2566 นี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ บริเวณพิพิธภัณฑ์เชิงประวัติศาสตร์สงครามโลก ครั้งที่ 2 (หัวรถจักร กม.30) หมู่ที่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ว่าที่ร้อยตรี กิตติภพ รอดดอน ปลัดจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาส วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีนายณรงค์ชัย สกุลอ่อน นายอำเภอละอุ่น หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน จิตอาสาพระราชทาน 904 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดระนองพร้อมด้วยพสกนิกรจึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”เพื่อให้บ้านเมืองสะอาด สวยงาม และน่าอยู่ ภายใต้ความสมัครสมานสามัคคี ด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ กำจัดวัชพืช ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ ทำความสะอาด และเก็บขยะ พร้อมปลูกต้นไม้ (ต้นแดงน้ำ) บริเวณทางเข้าพิพิธภัณฑ์เชิงประวัติศาสตร์สงครามโลก ครั้งที่ 2 (หัวรถจักร กม.30) หมู่ที่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง เพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สะอาด สวยงาม และเกิดความประทับใจแก่ผู้มาเยือน

เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปวงพนกนิกรทุกหมู่เหล่า ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทยมาในอดีตกาล นำมาซึ่งความสงบสุข และเกียรติภูมิของราชอาณาจักร จนถึงกาลปัจจุบันการทำยุทธหัตถี ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ อนุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพระวีรกรรมครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทย พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถ กล้าหาญเด็ดเดี่ยว ขับไล่อริราชศัตรู เพื่อสร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทยพระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาลไปทั่วปฐพี เป็นมหาวีรกรรมที่เลื่องลื่อปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ ให้ชนรุ่นหลังได้รำลึกถึง ตราบจนทุกวันนี้