เคาะประตูบ้านรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เพื่อความปลอดภัยในการใช้ถนนที่ระนอง 

เมื่อ วันที่ 20 มกราคม 2566 นี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ ชุมชนสี่แยกตลาดเก่า ถนนเรืองราษฎร์ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง จังหวัดระนองจัดกิจกรรมเดินรณรงค์เคาะประตูบ้านประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้พี่น้องประชาชนเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน“วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” ซึ่งตรงกับวันที่ 21 มกราคม ของทุกปี ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดระนอง โดยนายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง มอบหมายให้นายบุญชัย สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง และนางสำเนียง มณีรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมรณรงค์ในการเคาะประตูบ้าน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในสังคมและสร้างวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย สำหรับผู้สัญจรทุกคน ทั้งผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร รวมทั้งผู้ใช้ทางม้าลาย ที่นอกจากจะต้องเคารพกฎหมายและมีวินัยจราจรอย่างเคร่งครัด ยังต้องมีน้ำใจสำหรับทุกคนบนท้องถนนด้วย

โดยกิจกรรมวันนี้มีการเดินรณรงค์ถือป้ายข้อความประชาสัมพันธ์ มีการแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ ให้พี่น้องประชาชน ร้านค้าต่างๆ รวมทั้งผู้ใช้รถใช้ถนน ตลอดเส้นทางถนนเรืองราษฎร์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 21 ม.ค.ของทุกปี เป็น “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” เพื่อสร้างความตระหนักในสังคมและสร้างวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยสำหรับผู้สัญจรทุกคน ทั้งผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร รวมท้ังผู้ใช้ทางม้าลาย ที่นอกจากจะต้องเคารพกฎหมายและมีวินัยจราจรอย่างเคร่งครัดแล้ว ยังต้องมีน้ำใจสำหรับทุกคนบนท้องถนนอีกด้วย ในการกำหนดให้วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน ตรงกับวันที่ “21 มกราคมของทุกปี” นั้น เป็นความเห็นพ้องต้องกันของภาครัฐและภาคประชาชน ได้แก่ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.), มูลนิธิเมาไม่ขับ และครอบครัวแพทย์หญิงวราลัคน์ สุภวัตรจริยากุล (หมอกระต่าย) ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง จากการสูญเสีย “หมอกระต่าย” ที่ถูกรถชนขณะข้ามทางม้าลายเมื่อปีที่ผ่านมา โดยหวังสร้างการปลูกจิตสำนึกให้ผู้สัญจรทุกคน มีวัฒนธรรมความปลอดภัย เช่น เคารพกฎและไฟสัญญาณจราจร,หยุดให้คนข้ามทางม้าลาย,ชะลอเมื่อถึงทางแยก และลดความเร็วเมื่อเข้าเขตโรงเรียน เป็นต้น