ข่าวถิ่นใต้ – การพัฒนา Drone เพื่อนำมาใช้งานในภาระกิจ ค้นหาและกู้ภัย ในอนาคตของไทย

เวที่ทัศน์ ตอนที่ 2 (at) การพัฒนา Drone เพื่อนำมาใช้งานในภาระกิจ ค้นหาและกู้ภัย ทางบก และ ทางทะเล ในอนาคต ของไทย

(1). ข้อบังคับการบิน Drone ในเมืองไทยซึ่งมี ข้อจำกัด ต่อการพัฒนา Drone เพื่อการค้นหา/กู้ภัย ซึ่งอาจจะต้องมีข้อยกเว้นผ่อนผันให้ สำหรับการพัฒนา Drone เพื่อกิจกรรม สาธารณะประโยชน์ / ในข้อบังคับปัจจุบัน นน.Drone รวมการบรรทุกได้ไม่เกิน 25 กก./ บินสูง ไม่เกิน 90 เมตร / ระยะการควบคุมต้องอยู่ในสายตา ซึ่งเป็นข้อจำกัดในการพัฒนาใช้งานกับภาระกิจค้นหาและกู้ภัย ที่อยู่มีระยะทาง ที่ห่างไกล จากสายตาที่มนุษย์ จะมองเห็น ต้องใช้การควบคุมผ่านจอ Monitor เป็นหลักจึงมีข้อจำกัดค่อนข้างสูง

(2).คุณสมบัติของ Drone ค้นหาและกู้ภัยในทะเลจำเป็นต้องมีขีดความสามารถหลากหลาย เช่น

2.1 ) สามารถขึ้นบินได้ ทั้งในเวลา กลางวัน-กลางคืน

2.2 ) สามารถแบกนน.บรรทุก อุปกรณ์ในการค้นหาและกู้ภัย ไปกับ Drone ได้มากที่สุด เช่น

  • แบตเตอรี่ ที่ใช้งานขับเคลื่อนโรเตอร์
  • กล้องตรวจจับความร้อนหรือกล้องอินฟาเรต เพื่อ ค้นหาเป้าเวลากลางคืน หรือ กล้องถ่ายภาพกลางวัน
  • บรรทุกอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน เช่น เสื้อชูชีพ/นํ้าดื่ม/อาหารแห้งที่ พร้อมทิ้งลงให้ ผู้ประสพภัยในเบื้องต้นก่อนเรือช่วยเหลือไปถึง 2.3 ) ต้องสามารถทำการบินอยู่ในอากาศได้ระยะเวลายาวนาน ไม่น้อยกว่า 1 ชม. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการค้นหา/กู้ภัย ให้ได้ พท.ค้นหา /ระยะทางที่ไกลขึ้น 2.4 ) มีความคงทนต่อการบินในสภาพอากาศ ที่แปรปรวน ในทะเล เพราะต้องค้นหาผู้ประสพภัยให้พบ เร็วที่สุด 2.5 ) สามารถวางแผนการบินค้นหาล่วงหน้าก่อนขึ้นบิน ได้หลายรูปแบบ 2.6 ) สามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวาง เช่น เกาะ /ภูเขา ได้อัตโนมัติโดย อาศัย เรดาร์ที่ตั้งไว้บน Drone 2.7 ) สามารถส่งผ่านข้อมูล ภาพ/เสียง/กับมายังศูนย์ควบคุม ได้ แบบ Real time 2.8 ) สามารถบินกับมาลงที่ฐานปล่อยครั้งแรกแบบอัตโนมัติเช่นบนดาดฟ้าเรือ ที่ปล่อย Drone 2.9 ) หากเกิดเหตุฉุกเฉินจำเป็นต้องบินลงเร่งด่วน ต้องสามารถลงในนํ้าทะเลได้โดยที่อุปกรณ์ประจำ Drone ไม่เกิดความเสียหาย

(3).การเพิ่มขีดความสามารถในการบินในอากาศให้ได้ระยะเวลานานขึ้น จำเป็นต้องเพิ่มเซลแบตเตอรี่ ให้มากขึ้นทำให้มีข้อจำกัดในเรื่อง นน. บรรทุกของ Drone เอง จึงมีเทคนิคในการเพิ่มเวลาบินในอากาศมากขึ้นโดยใช้ Drone ระบบ ไฮบริดคล้ายๆกับ รถยนต์ ไฮบริด คือเพิ่ม Generator ติดไปกับ Drone ก็สามารถแก้ไข ระยะเวลาบินในอากาศได้เพิ่มขึ้น ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาที่ทำได้

(4).ในส่วน Drone ที่ใช้ในการค้นหา/ช่วยเหลือ นทท. ที่ชื่นชอบการเดินป่าเช่น / กลุ่มรถยนต์ 4 WD / มอเตอร์ไซด์ Bigbike เมื่อเหตุฉุกเฉิน สามารถแจ้งพิกัด ผ่าน Device ดาวเทียม มายังศูนย์ควบคุม NT-1 (CAT ภูเก็ต ) ได้ และทางศูนย์ควบคุม สามารถแจ้งไปยัง หน่วยงานช่วยเหลือผู้ประสพภัยที่ใกล้ที่สุด เช่นหน่วยช่วยเหลือ จนท. อุทยาน / ตชด. หากมี Drone กู้ภัยประจำหน่วยอยู่สามารถใส่พิกัดของผู้ประสพภัยเพื่อส่ง Drone เข้าไปพิสูจน์ทราบในเบื้องต้นได้ทันที ซึ่ง การบินค้นหาแบบที่มีพิกัด แน่นอน จาก ดาวเทียม จะมีอัตราการคลาดเคลื่อน ทางการบินค้นหา ผู้ประสพภัยอัตราการคลาดเคลื่อน ไม่เกิน 1 เมตร ซึ่งถือว่ามีความแม่นยำมาก

(5).ประโยชน์ของ Drone เมื่อนำมาใช้งานด้าน ค้นหา/กู้ภัย ทางทะเล / ทางบก สามารถเชื่อมต่อใช้งาน ร่วมกับระบบ Device ดาวเทียมได้ และ เป็นระบบ แบบขอความช่วยเหลือด้วยความสมัครใจของผู้ใช้งาน จะต้องเป็นคนกดปุ่ม SOS เอง ปัจจุบันนำมาใช้งานที่ท่าเรือ วิสิษฐ์ พันวา จว.ภูเก็ตและจะสามารถใช้ในประเทศไทยได้ทุก พท. หากรัฐบาล/กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา/กระทรวง DES. / ต้องช่วยผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมเท่านั้น

(6).ในส่วน พท. ชายหาดที่มี นทท. เล่นนํ้าและเกิดอุบัติเหตุ การจมนํ้าเสียชีวิตจากสาเหตุ Rip Current ที่ดึงตัว นทท. ที่เล่นนํ้าออกไปห่างชายฝั่งจะทำให้ นนท. หมดแรงเกิดจมนํ้าเสียชีวิตได้ เรากำลังพัฒนา Drone ให้มาทำงานร่วมกับ กล้อง CCTV ชายฝั่ง ที่มีระบบ AI เพื่อศึกษา พฤติกรรม ผู้ที่ขอความช่วยเหลือขณะจมนํ้า โดยใช้ Drone บินขึ้นไปปล่อย เสื้อชูชีพให้ก่อนที่ บีชการ์ด จะสามารถเข้ามาช่วยเหลือเพราะ เวลาจะเป็นปัจจัยสำคัญในการรอดชีวิตของ นทท.

T(tongue)ong 12/08/64
พลเรือโทอมรโชติ สุจิรัตน์